Stromen

Artistroom | MuzestroomSportstroom | Life sciencestroom| Inschrijfformulier

Een aantal klassen in de onderbouw is georganiseerd rond een thema waar sommige leerlingen helemaal voor "gaan". Fascinatie noemen we dat met een mooi woord. Als een leerling helemaal gegrepen is door een bepaald onderwerp waar ook in het onderwijs aandacht aan besteed kan worden dan maakt dat het leren een stuk makkelijker. Naast de dingen die je moet doen, woordjes leren, sommen oplossen en huiswerk maken, kun je op school ook je hobby of fascinatie kwijt. Leuk en nuttig worden zo gecombineerd. En dat maakt het net allemaal anders.

Artistroom en muzestroom

Trevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor beeldende of muzische vakken toegang tot de artistroom of muzestroom . In speciale onderbouwklassen wordt extra nadruk gelegd op beeldende vorming, muziek, muziekbeoefening en kunstbeschouwing. De artistroom is bedoeld voor creatief getalenteerde jongeren die zich willen verdiepen in beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, fotografie) of voor muziek in de muzestroom. Leerlingen met brede belangstelling voor muziek of kunst, kunnen zich aanmelden voor een eerste klas waar wekelijks één uur extra arti of muze gegeven wordt. De beeldende en muzische vakken voor deelnemers aan de stroom worden op een hoger niveau gegeven dan bij andere klassen.

Voorlichting | Op woensdag 13 maart 2019 om 16.00 uur

zal in de aula van Trevianum een voorlichting georganiseerd worden over deze twee stromen. Er zal dan gelegenheid zijn om kennis te maken met het programma dat volgend jaar aangeboden wordt - workshops, excursies, inhoud van extra lessen. Er is gelegenheid om deel te nemen aan een workshop die - aansluitend aan de voorlichting - gegeven zal worden voor de aspirant-leerlingen van de cultuurstroom.

Deelnamenormen

Voor arti:
 • aantoonbare brede belangstelling voor beeldende vorming
Voor muze:
 • voldoende basiskennis muziek (instrumentaal, vocaal, muziektheoretisch) 
 • bereidheid om bij extra evenementen (o.a. jubilea en uitvoeringen in schoolverband bij speciale gelegenheden e.d.) een actieve bijdrage te leveren (bijvoorbeeld decorbouw of deelname Trevianum Musiceert)

Voorzieningen in Artistroom of muzestroom

Trevianum biedt in de arti- of muzestroom:

 • uitstekende ateliers voor beeldende vorming of hoogwaardig ingerichte muzieklokalen
 • enkele malen per jaar deelname aan workshops, museum- en theaterbezoek
 • een extra uur beeldende vakken / muziek per week 

Kosten

Om de extra kosten voor workshops, extra materialen, excursies, museum- en theaterbezoek en speciale begeleiding te bekostigen, wordt een ouderbijdrage van €150,- gevraagd.

De artistroom en muzestroom wordt gegeven in de onderbouw. Deelname aan de cultuurstroom geschiedt ten minste voor één schooljaar. Men kan ook in het 2e jaar instromen. Na het tweede leerjaar kan tekenen, handvaardigheid of muziek als keuzevak gekozen worden.

Aanmelding en selectie

Mocht de belangstelling groter zijn dan het beschikbare aantal plaatsen, dan zal een selectieprocedure gevolgd worden. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn. Alleen leerlingen die bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn geweest kunnen zich inschrijven voor deelname aan de cultuurstroom.

Sportstroom

Trevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor sport en bewegen toegang tot de sportstroom . In de sportstroom wordt extra nadruk gelegd op sportiviteit, teamgeest en brede belangstelling voor alles wat met bewegen te maken heeft. Leerlingen met een sportieve instelling en belangstelling voor sport in al zijn facetten, kunnen zich aanmelden voor deze stroom en krijgen wekelijks één uur extra lichamelijke opvoeding.

Voorlichting I Op vrijdag 15 maart 2019 om 16.00 uur

zal in de aula van Trevianum een voorlichting georganiseerd worden over de sportstroom. Er zal gelegenheid zijn om kennis te maken met het programma dat volgend jaar aangeboden wordt (clinics, themamiddagen en de inhoud van extra lessen) en er is gelegenheid om deel te nemen aan een clinic die (aansluitend aan de voorlichting) gegeven zal worden voor de aspirant-leerlingen van de sportstroom. Neem (indoor)sportspullen mee!

Deelnamenormen

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de sportstroom , gelden de volgende voorwaarden:

 • aantoonbare brede belangstelling voor sport, 
 • teamgeest en behulpzaamheid, 
 • grote affiniteit met één of meer sporten, 
 • actief in een of meer sporten. 
Uitblinken in sport is niet nodig, maar wel een grote interesse voor sport en bereidheid om extra sportieve inzet op te brengen zowel binnen de schooltijden (een extra lesuur per week) als daarbuiten: deelname aan de clinics (ook) buiten de reguliere schooltijden.

Voorzieningen in de sportstroom

Trevianum biedt in de sportstroom :

 • uitstekende sportvoorzieningen, 
 • energieke en hechte groepen, 
 • vier maal per jaar deelname aan clinics, 
 • maandelijks een themasportles,
 • een extra uur lichamelijke opvoeding per week. 

Kosten deelname sportstroom

Om de extra kosten voor clinics en speciale begeleiding te bekostigen, wordt een ouderbijdrage van €150,- gevraagd.

Aanmelding en selectie

Mocht de belangstelling groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan zal een selectieprocedure gevolgd worden. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Life Sciencestroom

Trevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor natuur, wetenschap, ICT en techniek de Life-Sciencestroom. Leerlingen in de Life-Sciencestroom krijgen probleemgestuurde en vakoverstijgende vragen en opdrachten voorgelegd waarin zelf ontdekkend leren en de fascinatie voor hoe dingen werken en ontstaan en milieuvraagstukken centraal staan. Je eigen ideeën mogen uitwerken om tot een uitdagende oplossing te komen.

VoorlichtingI Op maandag 11 maart 2019 om 16.00 uur en om 18.00 uur. En op maandag 18 maart 2019 om 16.00u en om 18.00 uur.

zal in de aula van Trevianum een voorlichting georganiseerd worden over de Life- Sciencestroom. Er zal in de aula via een presentatie kennis gemaakt worden met het programma dat volgend jaar aangeboden wordt. Tevens wordt via de zelf ontdekkende wijze een workshop gegeven voor leerling en ouder.

Deelnamenormen

 • aantoonbare brede belangstelling voor life science
 • bereid zijn om samen aan een project te werken
 • bereid zijn problemen te onderzoeken en op te lossen
 • open staan voor uitdagingen

Kosten

Om de extra kosten voor excursies, practica en speciale begeleiding te bekostigen, wordt een ouderbijdrage van € 150,00 per jaar gevraagd.

Aanmelding en selectie

Mocht de belangstelling groter zijn dan het beschikbare aantal plaatsen, dan zal een selectieprocedure gevolgd worden. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart 2018 binnen te zijn. Alleen leerlingen die bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn geweest kunnen zich inschrijven voor deelname aan de Life-Sciencestroom.